خانه / اقتصاد / کاملترین فایل ارزیابی رابطه تمرکز مالکیت بر نسبت نقدینگی و پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بازار

کاملترین فایل ارزیابی رابطه تمرکز مالکیت بر نسبت نقدینگی و پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بازار

ارزیابی رابطه تمرکز مالکیت بر نسبت نقدینگی و پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بازار

ارزیابی-رابطه-تمرکز-مالکیت-بر-نسبت-نقدینگی-و-پایداری-سود-در-شرکت-های-پذیرفته-شده-در-بازار

 ارزیابی رابطه تمرکز مالکیت بر نسبت نقدینگی و پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بازار

چکیده:
طبق این پژوهش بازه ۵ ساله شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای ۱۳۹۲-۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفت. در بین سالهای مورد بررسی در ۹۰ شرکت با بهره گيري از روش تجزيه و تحليل رگرسيون خطي چند متغيره، به كمك نرم افزار۷ Eview ، نقد شوندگی سهام تحت ۳ معیار گردش معاملات، ارزش معاملات و تعداد دفعات معاملات مورد سنجش قرار گرفت. همچنین سه شاخص رشد شرکت،نسبت بدهی واندازه شرکت به عنوان متغیر تعدیلگر در نظر گرفته شد، نتایج آزمون حاکی از آنست که بین تمرکز مالکیت و گردش معاملات ، بین تمرکز مالکیت و ارزش معاملات همچنین بین تمرکز مالکیت وپایداری سود رابطه معناداري وجود دارد، اما وجود رابطه معنادار بین تمرکز مالکیت و تعداد دفعات معاملات تایید نشد.

فهرست مطالب

فصل اول كليات پژوهش
چکیده
۱-۱مقدمه
۲-۱بیان مساله
۳-۱سوالات پژوهش
۴-۱ تاریخچه مطالعاتی پژوهش
۵-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش
۶-۱ اهداف پژوهش
۷-۱چارچوب نظری ومدل مفهومی پژوهش
۸ -۱ فرضیه های پژوهش
۹-۱ تعریف واژه ها واصطلاحات
فصل دوم تاریخچه و ادبیات موضوع
۱-۲ مقدمه
۲-۲ – نقدشوندگی
۳-۲-سنجش نقدشوندگی
۴-۲-متغیرهای نقد شوندگی
۵-۲-ابعاد نقد شوندگی
۱-۵-۲ فرضیه کارآیی اطلاعاتی
۶-۲-عوامل تاثیر گذار بر افزایش نقد شوندگی سهام
۱-۶-۲-عوامل تاثیر گذار بر افزایش نقد شوندگی در سطح کلان
۱-۱-۶-۲-آزاد سازی بازار های مالی
۲-۱-۶-۲- تجدید ساختار بورسها
۲-۶-۲-عوامل تاثیر گذار بر افزایش نقد شوندگی در سطح خرد
۱-۲-۶-۲-اثر افشاء بر نقدشوندگی سهام و بررسی تئوری عدم تقارن اطلاعات
۲-۲-۶-۲-سهام شناور آزاد
۳-۲-۶-۲-اثر تجزیه سهام بر نقد شوندگی
۴-۲-۶-۲-اثر اینترنت و مبادلات الکترونیکی بر نقدشوندگی
۵-۲-۶-۲-اهرم مالی
۶-۲-۶-۲-دسترسی به بازار
۷-۲-عدم تقارن اطلاعاتی و نقد شوندگی بازار
۸-۲مجزا سازي مالكيت از مديريت
۹-۲عوامل تأثير گذار بر تعيين نوع مالكيت شركت
۱۰-۲انواع مالكيت در شركت هاي سهامي عام
۱۱-۲سهامدار عمده در نگاه نظام حاكميت شركتي
۱۲-۲رويكردهاي متفاوت در تحقيق ها
۱۳-۲ – پیشینه پژوهش
۱-۱۳-۲ پیشینه داخلی
۲-۱۳-۲ پیشینه خارجی
۲-۱۳-۲ پیشینه خارجی
فصل سوم روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه
۲-۳- روش تحقیق
۳-۳- جامعه‌ی مطالعاتی
۴-۳- روش جمع‌آوری اطلاعات
۵-۳ فرضیه‌های پژوهش
۶-۳- مدل پژوهش و شیوه‌ی اندازه‌گیری متغیرها
۱-۶-۳- مدل مفهومی پژوهش
۳-۶-۳- تعاریف عملیاتی متغیر‌های پژوهش و نحوه‌ی محاسبه آن‌ها
۱-۳-۶-۳ – متغیر وابسته
۲-۳-۶-۳- متغیر مستقل
۳-۳-۶-۳- متغیر تعدیلگر
۷-۳- روش تجزيه و تحليل اطلاعات
۳-۷-۱ تحلیل توصیفی داده ها
۳-۷-۱-۱آزمون همبستگی
۳-۷-۲ روش رگرسیون مبتنی بر داده های تابلویی
۳-۷-۳ مزایای استفاده از داده‌های تابلویی
۳-۷-۴ روش برآورد
۳-۷-۴-۱ آزمونF لیمر
۳-۷-۴-۲ آزمون تعیین اثرات ثابت یا تصادفی
۳-۷-۴-۳ آزمون دوربین – واتسون ()
فصل چهارم تجزيه و تحليل داده‌ها
۴-۱ مقدمه
۴-۲آمار توصيفي
۴-۳ مفروضات رگرسيون
۴-۳-۱آزمون مانايي متغيرهاي پژوهش
۴-۳-۲بررسی فرض نرمال بودن متغیرها
۴-۴آزمون F ليمر و آزمون هاسمن
۴-۵خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک هر فرضیه.
۴-۵-۱ فرضيه اول
۴-۵-۱ فرضيه اول
۴-۵-۲فرضيه فرعی سوم
۴-۵-۳فرضيه اصلی دوم
فصل پنجم نتیجه گیری وپیشنهادات
۱-۵ مقدمه
۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها
۱-۲-۵ نتايج فرضیه اول
۲-۲-۵ نتايج فرضیه دوم
۳ -۵ پيشنهادها
۱-۳-۵ پيشنهادهايي مبتني بر يافته¬ هاي فرضيات پژوهش
۲-۳-۵ پيشنهادهاي موضوعی به محققان آتي
۴ـ۵ محدوديت ¬هاي تحقيق
فهرست منابع

فرمت فایل : PDF
تعداد صفحات: ۱۶۲ صفحه
قیمت :۳۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل

فایل مورد تحقیق :: ارزیابی رابطه تمرکز مالکیت بر نسبت نقدینگی و پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بازار

کیفیت اصلی فایل مربوطه :: عالی

امید دارمکه این فایل ارزیابی رابطه تمرکز مالکیت بر نسبت نقدینگی و پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بازار به پیشرفت تمام ایرانیان سرافراز کمکی شایسته کند.

عناوین دیگر این محصول عبارت است از ::

تمرکز مالکیت,نسبت نقدینگی ,پایداری سود ,گردش معاملات,ارزش معاملات و تعداد دفعات معاملات ,پایان نامه رشته اقتصاد

جناح سیاسی فایل :: اقتصاد

شماره فایل :: ۲۲۵۱۹

دانلود مستقیم فایل

عنوان صفحه ::

کاملترین فایل ارزیابی رابطه تمرکز مالکیت بر نسبت نقدینگی و پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بازار

درباره ی f@linkparsiir

همچنین ببینید

کاملترین فایل تحقیق تورم و کاهش قدرت خرید

تحقیق تورم و کاهش قدرت خرید توضیحات: دانلود فایل تحقیق تورم و کاهش قدرت خرید …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *