خانه / اقتصاد / کاملترین فایل بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران

کاملترین فایل بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران

بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران

بررسي-رابطه-بين-هزينه-دولت-و-رشد-اقتصادي-در-ايران
بررسی رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادی در ايران

چکیده

مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. همین طور مخارج سرمایه گذار انسانی نیز در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد . مخارج مصرفی دولت در این مدت تأثیر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی دارد. سرمایه گذاری خصوصی دارای یک تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی مربوط به مخارج سرمایه گذاري انسانی است. کل مخارج دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد و این درحالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت، روی سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی و معنی داری دارد.افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی یک تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درحالی که افزایش مخارج جاری دولت تأثیر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.درست است که مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد اما نباید فراموش کرد که این سرمایه گذاری در تضاد با سرمایه گذاری بخش خصوصی است که آن نیز تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.
فهرست مطالب
فصل اول – کلیات
مقدمه ۱
۱-۱ تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق ۲
۱-۲ ضرورت انجام تحقیق ۳
۱-۳ فرضیه های تحقیق ۳
۱-۴ اهداف تحقیق ۳
۱-۵ روش انجام تحقیق ۴
۱-۶ روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۴
فصل دوم – مروری بر ادبیات موضوع
۲-۱ تعریف دولت و ماهیت آن ۵
۲-۲ بررسي نظريه‌ها و مكاتب اقتصادي با تأكيد بر جايگاه دولت۱۰
۲-۲-۱ مكتب مرکانتیلیسم ۱۰
۲-۲-۲ مكتب فیزیوکراسی ۱۱
۲-۲-۳ مکتب کلاسیک ۱۳
الف- آدام اسمیت ۱۳
ب- ژان باتیست سه ۱۶
ج- توماس رابرت مالتوس ۱۷
د- دیوید ریکاردو ۱۸
هـ- جان استوارت میل ۱۹
۲-۲-۴ مکتب ناسیونالیسم اقتصادی ۲۱
۲-۲-۵ مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی۲۳
الف- فردریک باستیا ۲۳
ب- شارل دونوایه ۲۵
۲-۲-۶ مکتب نئوکلاسیک ۲۵
۲-۲-۷ نظام بی دولتی یا آنارشیزم ۲۶
۲-۲-۸ مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی۳۰
۲-۲-۹ مکتب نئولیبرالیسم ۳۱
۲-۲-۷ مكتب کینزیسم ۳۳
۲-۲-۸ مكتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه‌داری نوین۳۹
فصل سوم – مروری بر پیشینه تحقیق
۳-۱ از دیدگاه نظری ۴۳
۳-۲ از دیدگاه تجربی ۴۴
۳-۲-۱ بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها ۴۴
۳-۲-۲ بررسی تحقیقات انجام شده در ایران ۵۱
فصل چهارم – ساختار مدل
۴-۱ مقدمه ۵۴
۴-۲ ساختار مدل ۵۵
۴-۳ تبیین مدل ۵۸
فصل پنجم – تخمين الگو و تفسير اقتصادي نتايج
۵-۱ مقدمه ۶۰
۵-۲ سری های زمانی غیرساکن ۶۱
۵-۳ روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده ۶۴
۵-۴ الگوی تصحیح خطا ۶۶
۵-۵ منابع آماری ۶۷
۵-۶ نتایج تخمين الگو ۶۷
۵-۷ تفسیر اقتصادی نتایج ۸۲
فصل ششم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
نتيجه گيري ۸۵
ارائه پيشنهادات۸۶
پیوست ها:
داده‌‌های آماری ۹۱
نتایج کامپیوتری ۹۴
جدول‌های آماری ۱۰۱
فهرست منابع
فرمت فایل:WORD
تعداد صفحات: ۱۷۱ صفحه
قیمت :۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل

فایل مورد تحقیق :: بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران

کیفیت اصلی فایل مربوطه :: عالی

امید دارمکه این فایل بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران به پیشرفت تمام ایرانیان سرافراز کمکی شایسته کند.

عناوین دیگر این محصول عبارت است از ::

هزینه دولت,رشد اقتصادی, رشته اقتصاد, در مورد دولت و رشد اقتصادی

جناح سیاسی فایل :: اقتصاد

شماره فایل :: ۲۲۴۰۵

دانلود مستقیم فایل

عنوان صفحه ::

کاملترین فایل بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران

درباره ی f@linkparsiir

همچنین ببینید

کاملترین فایل تحقیق تورم و کاهش قدرت خرید

تحقیق تورم و کاهش قدرت خرید توضیحات: دانلود فایل تحقیق تورم و کاهش قدرت خرید …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *