خانه / اقتصاد / کاملترین فایل نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت

کاملترین فایل نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت

نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت

نقش-ارزشيابي-در-نظام-پرداخت-كاركنان-دولت

نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت
۱۵۰ صفحه ورد


مبحث اول – فلسفه خلقت و ضرورت ارزشيابي در نظام آفرينش :

آيات قران كريم در رابطه با نظام آفرينش دو دسته اند : 
دسته
اي از آيات در راستاي تبيين فلسفه و اهداف خلقت آمده و دسته اي ديگر ضرورت
و نياز به يك ارزيابي دقيق و حساب شده در نظام هستي را بيان مي دارد .

الف
– فلسفه خلقت : قرآن كريم در بيان فلسفه و هدف از خلقت و نظام آفرينش ،
چنين استدلال مي كند’ما آسمانها و زمين و آنچه بين آنهاست باطل و بازيچه
خلق نكرده ايم’ 

بلكه
آنها را به حق و در وقت معين آفريديم و همچنين در آيات ديگري تاكيد نموده
است  ‘ خلق آسمانها و زمين مرگ و زندگي براي اين بوده است كه شما انسانها
را بيازمايد كداميك بهتر عمل مي كنيد’ .

بنابراين
نظام آفرينش هدفمند است و از مفهوم اين آيات استنباط مي شود خالق هستي هدف
مهمي در نظر دارد و آن انجام آزمايش و امتحان انسانها و در واقع ارزشيابي
اعمال و كردار آنان مي باشد . علامه طباطبايي صاحب تفسير الميزان مي گويد :
جمله ‘ ليبلونكم ايكم احسن عملا ‘ بيانگر هدف از خلقت موت و حيات است و
كلمه بلاء مصدر ليبلونكم به معناي امتحان است . 


فهرست مطالب

مقدمه فصل اول : جايگاه نظام ارزشيابي عملكرد وپاداش دراسلام
بخش اول – مباني ارزشيابي ازديدگاه قرآن مبحث اول- فلسفه خلقت وضرورت ارزشيابي درنظام آفرينش 
مبحث دوم- مصاديق ارزشها وضد ارزشهاي ذاتي انسان از نظر قرآن 
بخش
دوم – معيارها وروشهاي ارزشيابي ازديدگاه اسلام مبحث اول- معيارا يمان
توأم باعمل صالح مبحث دوم-معيار تقوا مبحث سوم – معيار عدالت مبحث چهارم –
روشهاي ارزشيابي در قرآن بخش سوم – انگيزش وجبران خدمات در اسلام مبحث اول-
نظريه انگيزش دراسلام مبحث دوم- پاداش وامتيازات درقرآن مبحث سوم- نظام
پرداخت ازديدگاه اسلام بخش دوم-نظام ارزشيابي عملكردكاركنان دولت:

ميحث اول- اصول ومعيارهاي ارزشيابي عملكردكاركنان
مبحث دوم –روشهاي ارزشيابي عملكرد كاركنان
مبحث سوم- قابل دفاع بودن ارزشيابي عملكرد وحق اعتراض كاركنان دولت
فصل دوم– جايگاه نظام ارزشيابي عملكرد درحقوق ايران
بخش اول – مباني قانوني ارزشيابي مبحث اول- مباني ارزشيابي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 
مبحث
دوم – مباني ارزشيابي درقوانين موضوعه ايران بخش دوم-نظام ارزشيابي
عملكردكاركنان دولت ميحث اول- اصول ومعيارهاي ارزشيابي عملكردكاركنان مبحث
دوم –روشهاي ارزشيابي عملكرد كاركنان مبحث سوم – قابل دفاع بودن ارزشيابي
عملكرد وحق اعتراض كاركنان دولت 

فصل سوم – نقش متقابل ارزشيابي عملكرد ونظام پرداخت
كاركنان دولت
بخش اول: نظام پرداخت مبتني بر عملكرد وشايستگي كاركنان 
مبحث اول- طرح هاي پرداخت مبتني برعملكرد مبحث دوم- آثار مثبت و منفي پرداختهاي مبتني بر ارزيابي عملكرد 
مبحث
سوم- افزايش حقوق مبتني بر شايستگي بخش دوم: نظام پرداخت كارآمد ونقش آن
دركارائي مبحث اول- عوامل انگيزشي نظام پرداخت كارآمد مبحث دوم: پاداش و
نقش آن در افزايش كارايي بخش سوم: رابطه نظامهاي پرداخت حقوق بابهره وري
وتحولات نظام پرداخت كاركنان دولت مبحث اول-تاريخچه وتحولات نظام پرداخت
كاركنان دولت مبحث دوم- تفاوت نظام هماهنگ پرداخت بانظام حقوق ومزاياي
قبلي 

مبحث سوم- دلايل ناكارآمدي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت 
نتيجه گيري و پيشنهاد منابع ومآخذ

دانلود فایل

فایل مورد تحقیق :: نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت

کیفیت اصلی فایل مربوطه :: عالی

امید دارمکه این فایل نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت به پیشرفت تمام ایرانیان سرافراز کمکی شایسته کند.

عناوین دیگر این محصول عبارت است از ::

نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت

جناح سیاسی فایل :: اقتصاد

شماره فایل :: ۲۲۶۲۸

دانلود مستقیم فایل

عنوان صفحه ::

کاملترین فایل نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت

درباره ی f@linkparsiir

همچنین ببینید

کاملترین فایل تحقیق تورم و کاهش قدرت خرید

تحقیق تورم و کاهش قدرت خرید توضیحات: دانلود فایل تحقیق تورم و کاهش قدرت خرید …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *