خانه / حسابداری

حسابداری

مشاهده پاورپوینت بررسی هزینه یابی کیفیت و مدیریت کیفیت جامع

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت بررسی هزینه یابی کیفیت و مدیریت کیفیت جامع “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت بررسی هزینه یابی کیفیت و مدیریت کیفیت جامع شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای مشاهده توضیحات بیشتر و …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت بررسی مزایای بازنشستگی کارکنان (استاندارد شماره ۳۳ )

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت بررسی مزایای بازنشستگی کارکنان (استاندارد شماره ۳۳ ) “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت بررسی مزایای بازنشستگی کارکنان (استاندارد شماره ۳۳ ) شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای مشاهده توضیحات بیشتر و …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت بررسی حسابداری دولتی در ایران

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت بررسی حسابداری دولتی در ایران “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت بررسی حسابداری دولتی در ایران شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی کلید آبی …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت بررسی سیستم تنخواه گردان و کنترل حسابهای بانکی

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت بررسی سیستم تنخواه گردان و کنترل حسابهای بانکی “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت بررسی سیستم تنخواه گردان و کنترل حسابهای بانکی شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای مشاهده توضیحات بیشتر و …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت بررسی سیستم پرداخت

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت بررسی سیستم پرداخت “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت بررسی سیستم پرداخت شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی کلید آبی رنگ زیر کلیک نمایید …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۲ (نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی )

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۲ (نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی ) “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۲ (نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت بررسی سیستم های حسابداری فروش

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت بررسی سیستم های حسابداری فروش “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت بررسی سیستم های حسابداری فروش شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی کلید آبی …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت بررسی سیستم دفترداری و صدور سند

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت بررسی سیستم دفترداری و صدور سند “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت بررسی سیستم دفترداری و صدور سند شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت بررسی حسابرسی کامپیوتری

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت بررسی حسابرسی کامپیوتری “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت بررسی حسابرسی کامپیوتری شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی کلید آبی رنگ زیر کلیک نمایید …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت بررسی فعالیتهاى بیمه عمومى (استاندارد حسابدارى شماره ۲۸)

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت بررسی فعالیتهاى بیمه عمومى (استاندارد حسابدارى شماره ۲۸) “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت بررسی فعالیتهاى بیمه عمومى (استاندارد حسابدارى شماره ۲۸) شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای مشاهده توضیحات بیشتر و …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت بررسی سیستم دریافت در حسابداری عمومی

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت بررسی سیستم دریافت در حسابداری عمومی “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت بررسی سیستم دریافت در حسابداری عمومی شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت بررسی حسابداری و گزارشگری منابع انسانی

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت بررسی حسابداری و گزارشگری منابع انسانی “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت بررسی حسابداری و گزارشگری منابع انسانی شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت بررسی قیمت گذاری انتقالی

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت بررسی قیمت گذاری انتقالی “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت بررسی قیمت گذاری انتقالی شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی کلید آبی رنگ زیر …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت بررسی گزارشهای مالی، مفاهیم سود برای گزارشگری مالی

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت بررسی گزارشهای مالی، مفاهیم سود برای گزارشگری مالی “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت بررسی گزارشهای مالی، مفاهیم سود برای گزارشگری مالی شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای مشاهده توضیحات بیشتر و …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۳، درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات)

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۳، درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۳، درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت بررسی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و دیگر شرکت های سرمایه گذاری

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت بررسی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و دیگر شرکت های سرمایه گذاری “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت بررسی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و دیگر شرکت های سرمایه گذاری شما را در رسیدن به اهدافتان …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۶ (موجودی ها)

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۶ (موجودی ها) “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۶ (موجودی ها) شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای مشاهده توضیحات …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت بررسی بودجه ریزی استراتژیک

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت بررسی بودجه ریزی استراتژیک “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت بررسی بودجه ریزی استراتژیک شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی کلید آبی رنگ زیر …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری شماره ۲۴، گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری شماره ۲۴، گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری شماره ۲۴، گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت بررسی گردش جریان وجوه نقد

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت بررسی گردش جریان وجوه نقد “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت بررسی گردش جریان وجوه نقد شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی کلید آبی …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت بررسی تئوری قیمت گذاری آربیتراژ(APT) و مدلهای چند عاملی ریسک و بازده

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت بررسی تئوری قیمت گذاری آربیتراژ(APT) و مدلهای چند عاملی ریسک و بازده “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت بررسی تئوری قیمت گذاری آربیتراژ(APT) و مدلهای چند عاملی ریسک و بازده شما را در رسیدن به اهدافتان …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت بررسی ریسک و بازده بازار

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت بررسی ریسک و بازده بازار “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت بررسی ریسک و بازده بازار شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی کلید آبی …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت بررسی ریسک گریزی و تخصیص سرمایه به دارایی های ریسکی

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت بررسی ریسک گریزی و تخصیص سرمایه به دارایی های ریسکی “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت بررسی ریسک گریزی و تخصیص سرمایه به دارایی های ریسکی شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت یادگیری درباره ریسک و بازده حاصل از سوابق تاریخی

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت یادگیری درباره ریسک و بازده حاصل از سوابق تاریخی “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت یادگیری درباره ریسک و بازده حاصل از سوابق تاریخی شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای مشاهده توضیحات …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت بررسی فرضیه بازار کارا

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت بررسی فرضیه بازار کارا “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت بررسی فرضیه بازار کارا شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی کلید آبی رنگ زیر …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت بررسی سیستم تولید به موقع و بهایابی گسسته

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت بررسی سیستم تولید به موقع و بهایابی گسسته “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت بررسی سیستم تولید به موقع و بهایابی گسسته شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای مشاهده توضیحات بیشتر و …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت بررسی هزینه یابی دوره عمر محصول

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت بررسی هزینه یابی دوره عمر محصول “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت بررسی هزینه یابی دوره عمر محصول شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت بررسی مفاهیم و انواع اوراق بهادار

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت بررسی مفاهیم و انواع اوراق بهادار “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت بررسی مفاهیم و انواع اوراق بهادار شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت تجزیه و تحلیل درونی صورتهای مالی

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت تجزیه و تحلیل درونی صورتهای مالی “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت تجزیه و تحلیل درونی صورتهای مالی شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا (TDABC)

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا (TDABC) “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا (TDABC) شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای مشاهده توضیحات بیشتر و …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت تجزیه و تحلیل مقایسه ای صورتهای مالی

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت تجزیه و تحلیل مقایسه ای صورتهای مالی “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت تجزیه و تحلیل مقایسه ای صورتهای مالی شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت کلیات تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت کلیات تجزیه و تحلیل صورتهای مالی “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت کلیات تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت آشنایی با بورس اوراق بهادار

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت آشنایی با بورس اوراق بهادار “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت آشنایی با بورس اوراق بهادار شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی کلید آبی …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت بررسی هدفهای حسابداری مالی

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت بررسی هدفهای حسابداری مالی “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت بررسی هدفهای حسابداری مالی شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی کلید آبی رنگ زیر …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری فعالیتهای کشاورزی

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری فعالیتهای کشاورزی “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری فعالیتهای کشاورزی شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی کلید آبی …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت بررسی حسابداری اجتماعی

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت بررسی حسابداری اجتماعی “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت بررسی حسابداری اجتماعی شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی کلید آبی رنگ زیر کلیک نمایید …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت بررسی حسابداری گله شیری

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت بررسی حسابداری گله شیری “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت بررسی حسابداری گله شیری شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی کلید آبی رنگ زیر …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت آشنایی با معاملات آتی در بورس کالای ایران

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت آشنایی با معاملات آتی در بورس کالای ایران “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت آشنایی با معاملات آتی در بورس کالای ایران شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای مشاهده توضیحات بیشتر و …

ادامه نوشته »

مشاهده اکسل دادهای آماری شرکتهای موجود در بازار فرابورس ایران از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده اکسل دادهای آماری شرکتهای موجود در بازار فرابورس ایران از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵ “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده اکسل دادهای آماری شرکتهای موجود در بازار فرابورس ایران از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵ شما را در رسیدن …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت بررسی اعتبارات اسنادی

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت بررسی اعتبارات اسنادی “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت بررسی اعتبارات اسنادی شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی کلید آبی رنگ زیر کلیک نمایید …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار متن باز

مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار متن باز توضیحات:مقاله ترجمه شده مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار open-source، در قالب فایل pdf و در حجم ۲۶ صفحه، همراه با فایل pdf مقاله انگلیسی مربوط به سال ۲۰۱۴. عنوان اصلی مقاله: …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت (اسلاید) بودجه بندی سنتى

پاورپوینت (اسلاید) بودجه بندی سنتى توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان “بودجه بندی سنتى” در حجم ۲۱ اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری مدیریت رشته های حسابداری، مدیریت مالی و گرایش های مجموعه مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد. این فایل در زمینه “بودجه بندی سنتى” می باشد …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل تصميمات سرمايه گذاري خارجي و تأمين مالي قراردادهاي بين الملل

تصميمات سرمايه گذاري خارجي و تأمين مالي قراردادهاي بين الملل عنوان: پاورپوینت تصميمات سرمايه گذاري خارجي و تأمين مالي قراردادهاي بين الملل دسته: حسابداری- مدیریت مالی (ویژه ارائه کلاسی درس تصمیم گیری در مسائل مالی- مدیریت سرمایه گذاری)فرمت: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۵۸ اسلایداین فایل در زمینه ” تصميمات سرمايه گذاري خارجي …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت (اسلاید) مدلهای عاملی و تعادلی

پاورپوینت (اسلاید) مدلهای عاملی و تعادلی توضیحات: دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان ” مدلهای عاملی و تعادلی”، در حجم ۷۲ اسلاید همراه با نمودارهای بسیار زیبا، توضیحات کامل ، فرمول نویسی دقیق و همچنین مثالهای تشریحی، ویژه ارائه کلاسی (کنفرانس) دروس مهندسی مالی، مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

پاورپوینت بودجه ریزی بر مبنای عملکرد توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان ” بودجه ریزی بر مبنای عملکرد ”  در حجم ۲۵ اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری مدیریت رشته های حسابداری، مدیریت مالی و گرایش های مجموعه مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد. این فایل در زمینه …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت ادغام، تحصیل و سرمایه گذاری مشترک

پاورپوینت ادغام، تحصیل و سرمایه گذاری مشترک عنوان: پاورپوینت ادغام، تحصیل و سرمایه گذاری مشترکدسته: حسابداری-مدیریت مالی (ویژه ارائه کلاسی درس تصمیم گیری در مسائل مالی- مدیریت سرمایه گذاری)فرمت: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۳۹ اسلایداین فایل در زمینه ” ادغام، تحصیل و سرمایه گذاری مشترک” می باشد که در حجم ۳۹ اسلاید …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت (اسلاید) مبانی و مدل های ورشکستگی

پاورپوینت (اسلاید) مبانی و مدل های ورشکستگی عنوان: مبانی و مدلهای ورشکستگی(ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری)دسته: حسابداری- مدیریت مالیفرمت: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۵۵ اسلایداین فایل در زمینه “مبانی و مدلهای ورشکستگی”می باشد که در حجم ۵۵ اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت اوراق مشتقه (اختیار معامله، قراردادها و پیمان‏های آتی)

پاورپوینت اوراق مشتقه (اختیار معامله، قراردادها و پیمان‏های آتی) توضیحات: پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان اوراق مشتقه (اختیار معامله، قراردادها و پیمان‏های آتی)، در حجم ۴۰ اسلاید همراه با نمودارها و توضیحات کامل. این فایل در زمینه ” اوراق مشتقه (اختیار معامله ، قراردادها و پیمان‏های آتی) ” می باشد …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت حسابداری سرقفلی

پاورپوینت حسابداری سرقفلی عنوان: پاورپوینت حسابداری سرقفلیدسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری)فرمت: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۲۷ اسلایداین فایل در زمینه “حسابداری سرقفلی”می باشد که در حجم ۲۷ اسلاید همراه با توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درس …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت (اسلاید) روش های تأمین مالی در صنایع مختلف

پاورپوینت (اسلاید) روش های تأمین مالی در صنایع مختلف توضیحات: پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان ” روش های تأمین مالی در صنایع مختلف “، در حجم ۳۴ اسلاید همراه با توضیحات کامل، ویژه ارائه کلاسی درس تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل هزینه یابی جذبی، متغیر، فرامتغیر (همراه با مثالهای کاملاً تشریحی)

هزینه یابی جذبی، متغیر، فرامتغیر (همراه با مثالهای کاملاً تشریحی) توضیحات:پاورپوینت هزینه یابی جذبی، متغیر، فرامتغیر، در حجم ۳۳ اسلاید همراه با تصاویر، توضیحات و مثالهای تشریحی، ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری مدیریت رشته های حسابداری، مدیریت مالی و گرایش های مجموعه مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد. این فایل در …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت (اسلاید) مفاهیم ریسک و بازده

پاورپوینت (اسلاید) مفاهیم ریسک و بازده توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان “مفاهیم ریسک و بازده” در حجم ۳۵ اسلاید همراه با نمودار، تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد. این فایل در زمینه “مفاهیم ریسک و …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل معرفی تکنیکهای کاربردی در حسابداری مدیریت

معرفی تکنیکهای کاربردی در حسابداری مدیریت توضیحات:معرفی تکنیکهای کاربردی در حسابداری مدیریت، در قالب فایل pdf و در ۱۴ صفحه. بخشی از متن:افزایش رقابت ها در محیط جهانی ، پیشرفتهاي فنآوري اطلاعات ، مشتري محوري ، تغییر ساختار مدیریتی و تغییر در محیط اجتماعی سیاسی فرهنگی منجر به شکل گیري …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت بودجه بندی صفر (ZBB)

پاورپوینت بودجه بندی صفر (ZBB) توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان “بودجه بندی صفر (ZBB)” در حجم ۲۲ اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری مدیریت رشته های حسابداری، مدیریت مالی و گرایش های مجموعه مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد. این فایل در زمینه “بودجه بندی صفر (ZBB)”می …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل انتشار شیوه های حسابداری مدیریت در شرکت های تولیدی ایران

انتشار شیوه های حسابداری مدیریت در شرکت های تولیدی ایران توضیحات:مقاله ترجمه شده انتشار شیوه های حسابداری مدیریت در شرکت های تولیدی ایران، در قالب فایل pdf و در ۲۶ صفحه، همراه با فایل pdf مقاله انگلیسی مربوط به سال ۲۰۱۵. عنوان اصلی مقاله: The Diffusion of Management Accounting Practices …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت حسابداری بین الملل

پاورپوینت حسابداری بین الملل عنوان: پاورپوینت حسابداری بین المللدسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری)فرمت: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۳۱ اسلایداین فایل در زمینه “حسابداری بین الملل”می باشد که در حجم ۳۱ اسلاید همراه با توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت حقوق و پاداش مدیران اجرایی

پاورپوینت حقوق و پاداش مدیران اجرایی عنوان: پاورپوینت حقوق و پاداش مدیران اجراییدسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری)فرمت: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۳۷ اسلایداین فایل در زمینه “حقوق و پاداش مدیران اجرایی” می باشد که در حجم ۳۷ اسلاید همراه با توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت ساختار سرمایه و نظریه های مختلف آن

پاورپوینت ساختار سرمایه و نظریه های مختلف آن عنوان: پاورپوینت ساختار سرمایه و نظریه های مختلف آن دسته: حسابداری- مدیریت مالیفرمت: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۶۱ اسلایداین فایل در زمینه ” ساختار سرمایه و نظریه های مختلف آن ” می باشد که در حجم ۶۱ اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت پیامد های اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری

پاورپوینت پیامد های اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری عنوان: پاورپوینت پیامد های اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری)فرمت: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۲۴ اسلایداین فایل در زمینه ” پیامد های اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری ” می باشد که در حجم ۲۴ اسلاید همراه …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل بررسی اثرات بانکداری اینترنتی اسلامی بر عدالت اجتماعی

بررسی اثرات بانکداری اینترنتی اسلامی بر عدالت اجتماعی توضیحات: تحقیق بررسی اثرات بانکداری اینترنتی اسلامی بر عدالت اجتماعی، در قالب فایل pdf و درحجم ۶ صفحه. بخشی از متن: به طور کلی مجموعه عملیات و فعالیت هایی که توسط بانک ها صورت می گیرد بانکداری نامیده می شود.تجهیز و مصرف …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت گزارشگری ارزش افزوده

پاورپوینت گزارشگری ارزش افزوده عنوان: پاورپوینت گزارشگری ارزش افزوده دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری)فرمت: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۳۹ اسلایداین فایل در زمینه ” گزارشگری ارزش افزوده “می باشد که در حجم ۳۹ اسلاید همراه با توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت (اسلاید) تعاریف و اصول بودجه

پاورپوینت (اسلاید) تعاریف و اصول بودجه توضیحات: دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی درس اصول تنظیم و کنترل بودجه رشته حسابداری با موضوع تعاریف و اصول بودجه، در ۴۰ اسلاید، با توضیحات کامل. این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان“تعاریف و اصول بودجه”می باشد که در حجم ۴۰ اسلاید همراه با توضیحات کامل …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت طبقه بندی بودجه

پاورپوینت طبقه بندی بودجه توضیحات: پاورپوینت ارائه کلاسی درس اصول تنظیم و کنترل بودجه رشته حسابداری با موضوع ” طبقه بندی بودجه”، در حجم ۴۴ اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل.   این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان” طبقه بندی بودجه ” می باشد که در حجم ۴۴ اسلاید …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت (اسلاید) اوراق مشارکت

پاورپوینت (اسلاید) اوراق مشارکت عنوان: پاورپوینت اوراق مشارکتدسته: حسابداری- مدیریت مالی (ویژه ارائه کلاسی درس تصمیم گیری در مسائل مالی- مدیریت سرمایه گذاری)فرمت: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۵۰ اسلایداین فایل در زمینه ” اوراق مشارکت ” می باشد که در حجم ۵۰ اسلاید همراه با تصاویر، نمودار و توضیحات کامل با فرمت …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت حسابداري تعهدي و ارتباط آن با بودجه عملي

پاورپوینت حسابداري تعهدي و ارتباط آن با بودجه عملي توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان “حسابداري تعهدي و ارتباط آن با بودجه عملي” در حجم ۲۶ اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری مدیریت رشته های حسابداری، مدیریت مالی و گرایش های مجموعه مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد. …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل برآورد نقش سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در ارائه اطلاعات مدیران

برآورد نقش سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در ارائه اطلاعات مدیران توضیحات:مقاله ترجمه شده برآورد نقش سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در ارائه اطلاعات مورد نیاز مدیران، در قالب فایل pdf و در حجم ۱۷ صفحه، به همراه اصل مقاله انگلیسی چاپ شده در سال ۲۰۱۳. عنوان اصلی مقاله: Estimate Role of Accounting Information …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت حسابداری اجاره ها

پاورپوینت حسابداری اجاره ها عنوان: پاورپوینت حسابداری اجاره هادسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری)فرمت: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۲۴ اسلایداین فایل در زمینه “حسابداری اجاره ها”می باشد که در حجم ۲۴ اسلاید همراه با توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل فایل اکسل فیش حقوقی

فایل اکسل فیش حقوقی توضیحات:فایل اکسل فیش حقوقی. فیش حقوقی در سه sheet طراحی و برنامه نویسی شده است که شامل اطلاعات کارکنان ، حکم کارگزینی و فیش حقوقی می باشد . دریافت اطلاعات کارکنان شامل (کد ردیف شغلی ، وضعیت تاهل ، تعداد اولاد ، سابقه خدمت ، مدرک …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل سیستم حقوق و دستمزد اداره آب و فاضلاب شوشتر

سیستم حقوق و دستمزد اداره آب و فاضلاب شوشتر توضیحات:تحقیق سیستم حقوق و دستمزد اداره آب و فاضلاب شوشتر، در قالب فایل Word و در حجم ۲۸ صفحه. تاریخچه فعالیت شرکت:شرکت سهامی خاص آب و فاضلاب استان خوزستان ( سهامی خاص ) در تاریخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۲ تحت شماره ل ۳۳۹۶ در …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت پذیرش و خروج از بورس اوراق بهادار

پاورپوینت پذیرش و خروج از بورس اوراق بهادار عنوان: پاورپوینت پذیرش و خروج از بورس اوراق بهاداردسته: حسابداری- مدیریت مالی (ویژه ارائه کلاسی درس تصمیم گیری در مسائل مالی- مدیریت سرمایه گذاری)فرمت: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۲۶ اسلایداین فایل در زمینه ” پذیرش و خروج از بورس” می باشد که در حجم …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت (اسلاید) کلیات اصول تنظیم و کنترل بودجه

پاورپوینت (اسلاید) کلیات اصول تنظیم و کنترل بودجه توضیحات: پاورپوینت ارائه کلاسی درس اصول تنظیم و کنترل بودجه با موضوع کلیات اصول تنظیم و کنترل بودجه، در حجم ۲۸ اسلاید، همراه با توضیحات کامل. این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان “کلیات اصول تنظیم و کنترل بودجه” می باشد که در …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت (اسلاید) صكوك

پاورپوینت (اسلاید) صكوك توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان صكوك در حجم ۲۳ اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد. این فایل در زمینه ” صكوك “می باشد …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت شناسایی درآمد

پاورپوینت شناسایی درآمد عنوان: پاورپوینت شناسایی درآمددسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری)فرمت: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۲۳ اسلایداین فایل در زمینه “شناسایی درآمد”می باشد که در حجم ۲۳ اسلاید همراه با توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درس …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت (اسلاید) مدیریت بر سود

پاورپوینت (اسلاید) مدیریت بر سود عنوان: دانلود پاورپوینت مدیریت بر سود دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری)فرمت: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۳۶ اسلایداین فایل در زمینه ” مدیریت بر سود ” می باشد که در حجم ۳۶ اسلاید همراه با توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت (اسلاید) انواع اوراق بهادار

پاورپوینت (اسلاید) انواع اوراق بهادار توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی رشته حسابداری با عنوان “ انواع اوراق بهادار” در حجم ۳۳ اسلاید همراه با نمودار، تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد. این فایل در زمینه “ انواع …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت تجزیه و تحلیل تعارض در حسابداری

پاورپوینت تجزیه و تحلیل تعارض در حسابداری عنوان: پاورپوینت تجزیه و تحلیل تعارض در حسابداریدسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری)فرمت: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۳۹ اسلایداین فایل در زمینه ” تجزیه و تحلیل تعارض در حسابداری ” می باشد که در حجم ۳۹ اسلاید همراه با توضیحات کامل با …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت استراتژیهای ادغام و تصاحب شرکتها

پاورپوینت استراتژیهای ادغام و تصاحب شرکتها عنوان: پاورپوینت استراتژیهای ادغام و تصاحب شرکتهادسته: حسابداری- مدیریت مالی(ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی)فرمت: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۴۶ اسلایداین فایل در زمینه “استراتژیهای ادغام و تصاحب شرکتها” می باشد که در حجم ۴۶ اسلاید همراه باتصاویر و …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت بهایابی کیفیت و مدیریت کیفیت جامع

پاورپوینت بهایابی کیفیت و مدیریت کیفیت جامع عنوان: پاورپوینت بهایابی کیفیت و مدیریت کیفیت جامعدسته: حسابداری – مدیریت مالی- مجموعه مدیریت(ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری مدیریت)فرمت: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۳۶ اسلایداین فایل در زمینه “بهایابی کیفیت و مدیریت کیفیت جامع”می باشد که در حجم ۳۶ اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت روش مبتني بر تعيين ارزش : كاربردها

پاورپوینت روش مبتني بر تعيين ارزش : كاربردها عنوان: پاورپوینت روش مبتني بر تعيين ارزش : كاربردهادسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری)فرمت: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۳۴ اسلایداین فایل در زمینه “روش مبتني بر تعيين ارزش: كاربردها ” می باشد که در حجم ۳۴ اسلاید همراه با توضیحات کامل …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت شرکتهای تأمین سرمایه و کارکرد آنها در بازار سرمایه

پاورپوینت شرکتهای تأمین سرمایه و کارکرد آنها در بازار سرمایه توضیحات: پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان “شرکتهای تأمین سرمایه و کارکرد آنها در بازار سرمایه”،در حجم ۳۲ اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل، ویژه ارائه کلاسی درسهای مهندسی مالی، مدیریت سرمایه گذاری، تصمیم گیری در مسائل مالی و بازارها …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت مدیریت سرمایه درگردش

پاورپوینت مدیریت سرمایه درگردش عنوان: پاورپوینت مدیریت سرمایه درگردشدسته: حسابداری- مدیریت مالی(ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی)فرمت: پاورپوینتتعداد اسلاید: ۳۷ اسلایداین فایل در زمینه “مدیریت سرمایه درگردش”می باشد که در حجم ۲۷ اسلاید همراه با توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل چگونه مسن شدن بر تصمیم گیری مالی تاثیر می گذارد؟

چگونه مسن شدن بر تصمیم گیری مالی تاثیر می گذارد؟ توضیحات: مقاله ترجمه شده چگونه مسن شدن بر تصمیم گیری مالی تاثیر می گذارد؟ در قالب فایل pdf و در ۹ صفحه. عنوان اصلی مقاله: HOW DOES AGING AFFECT FINANCIAL DECISION MAKING? بخشی از متن ترجمه:با تغییر مزایای تعریف شده …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت تحلیل وضعیت کلان اقتصادی و صنعت

پاورپوینت تحلیل وضعیت کلان اقتصادی و صنعت توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان “ تحلیل وضعیت کلان اقتصادی و صنعت” در حجم ۲۰ اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد. این فایل در زمینه ” تحلیل …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت اجرای بودجه

پاورپوینت اجرای بودجه توضیحات: پاورپوینت ” اجرای بودجه “، در حجم ۲۰ اسلاید ویژه ارائه کلاسی درس اصول تنظیم و کنترل بودجه رشته حسابداری در مقطع کارشناسی.  این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان” اجرای بودجه ” می باشد که در حجم ۲۰ اسلاید همراه با توضیحات کامل تهیه شده است …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل گزارشهای سالانه بازار فرابورس ایران از سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۵

گزارشهای سالانه بازار فرابورس ایران از سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۵ توضیحات:گزارش سالانه بازار فرابورس ایران برای بازه ۶ ساله از سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۵ با فرمت pdf به و در ۱۵۶ صفحه، همراه نمودارهای بسیار زیبا، شامل اطلاعات و داده های شاخص کل، ارزش کل بازار، ارزش کل معاملات، حجم …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل حسابداری انحلال شركتهاي تضامني، تركيب فروش و تبديل آنها به شركتهاي سهامي

حسابداری انحلال شركتهاي تضامني، تركيب فروش و تبديل آنها به شركتهاي سهامي توضیحات:پاورپوینت حسابداری انحلال شركتهاي تضامني، تركيب فروش و تبديل آنها به شركتهاي سهامي (همراه با مثالهای تشریحی)، در حجم ۶۱ اسلاید. این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان” حسابداری انحلال شركتهاي تضامني، تركيب فروش و تبديل آنها به شركتهاي …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت اعتبارات اسنادی

پاورپوینت اعتبارات اسنادی توضیحات: پاورپوینت اعتبارات اسنادی، در حجم ۳۴ اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل شامل مقدمه، تعريف اعتبار اسنادی،  طرفهای اعتبار اسنادی، روش اعتبار اسنادي، مراحل گشايش اعتبار اسنادي، مراحل انجام كار در يك اعتبار اسنادي، مزاياي اعتبارات اسنادي، معايب اعتبارات اسنادي، انواع اعتبارات اسنادي از نقطه …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا (TDABC)

پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا (TDABC) توضیحات: پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا (TDABC)، در حجم ۴۶ اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل. این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان ” هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا (TDABC) ” می باشد که می تواند …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت حسابداری شركتهای تضامني (همراه با مثالهای تشریحی)

پاورپوینت حسابداری شركتهای تضامني (همراه با مثالهای تشریحی) عنوان: پاورپوینت حسابداری شركتهای تضامني (همراه با مثالهای تشریحی)فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)تعداد اسلاید: ۷۴ اسلایددسته: حسابداری (ویژه درس حسابداری پیشرفته یک)این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان” حسابداری شركتهای تضامني ” می باشد که در حجم ۷۴ اسلاید همراه با مثالهای تشریحی و …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل تحقیق جامع مدیریت پورتفولیو (پورتفوی)

تحقیق جامع مدیریت پورتفولیو (پورتفوی) توضیحات: دانلود تحقیق جامع با عنوان ” مدیریت پورتفولیو (پورتفوی)”، در قالب فایل word و در حجم ۲۷ صفحه، ویژه ارائه تحقیق دروس مدیریت سرمایه گذاری،  سمینار در مسائل مالی و تصمیم گیری در مسائل مالی  رشته های حسابداری و مدیریت مالی. این فایل شامل …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل ارتباط بين سود و قيمت سهام در بورس اوراق بهادارتهران

ارتباط بين سود و قيمت سهام در بورس اوراق بهادارتهران توضیحات: تحقیق جامع با عنوان ارتباط بين سود و قيمت سهام  در بورس اوراق بهادارتهران، در قالب فایل word و در حجم ۴۳ صفحه. بخشی از متن: در گستره فعالیتهای تجاری ، علی الخصوص در بازار های موثر سرمایه ، به …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل مجموعه قوانين و مقررات بورس اوراق بهادار

مجموعه قوانين و مقررات بورس اوراق بهادار توضیحات: تحقیق مجموعه قوانين و مقررات بورس اوراق بهادار، در قالب فایل word و در حجم۳۲ صفحه. بخشی از متن: بورس اوراق بهادار، بازار خاصي است كه حد آن داد و ستد اوراق بهادار توسط كارگزاران بورس، مطابق قانون تأسيس بورس اوراق بهادار انجام …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت آشنایی با بورس اوراق بهادار

پاورپوینت آشنایی با بورس اوراق بهادار توضیحات:پاورپوینت ” آشنایی با بورس اوراق بهادار ” در حجم ۴۳ اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل شامل معرفی بورس، بورس کالا، مزاياي بورس اوراق بهادار از سه ديدگاه اقتصاد کلان و سرمايه گذاران، پنجاه شرکت فعال تر، ،ميزان داد و ستد سهام …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت حسابداری گله شیری

پاورپوینت حسابداری گله شیری توضیحات: پاورپوینت”حسابداری گله شیری” در حجم ۳۳ اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل شامل سابقه استاندارد کردن حسابداری کشاورزی، اصول ارشادی شورای مدیریت واحدهای کشاورزی کانادا، سابقه استاندارد کردن حسابداری کشاورزی، سابقه استاندارد کردن در ایران، دارائی های زیستی، موانع موجود برای مقایسه پذیری عمل …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت آشنایی با معاملات آتی در بورس کالای ایران

پاورپوینت آشنایی با معاملات آتی در بورس کالای ایران توضیحات:پاورپوینت ” آشنایی با معاملات آتی در بورس کالای ایران ” در حجم ۳۶ اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل شامل تاريخچة بازارهاي آتي، بورس شيكاگو، بورس تجاري شيكاگو، قراردادهای آتی، مشخصات قرارداد آتی، طرفین قرارداد آتی، چند نمونه از …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت کلیات، مفاهیم و تعاریف بودجه ریزی

پاورپوینت کلیات، مفاهیم و تعاریف بودجه ریزی عنوان: پاورپوینت کلیات، مفاهیم و تعاریف بودجه ریزی فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)تعداد اسلاید: ۲۰ اسلایددسته: حسابداریاین فایل شامل پاورپوینتی با عنوان” کلیات، مفاهیم و تعاریف بودجه ریزی “می باشد که در حجم ۲۰ اسلاید همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل تحقیق بررسی ابعاد مختلف سیستم حسابداری منابع انسانی

تحقیق بررسی ابعاد مختلف سیستم حسابداری منابع انسانی توضیحات: تحقیق حسابداری با موضوع بررسی سیستم حسابداری منابع انسانی، در قالب فایل word و در حجم۵۲ صفحه.  این فایل در فرمت مناسب، دارای صفحه بندی و فهرست مطالب می باشد.  چکیده یکی از مباحث جدید در دانش حسابداری، نگرش نوین به منابع …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت کنترل بودجه

پاورپوینت کنترل بودجه توضیحات: دانلود پاورپوینت ” کنترل بودجه “ در حجم ۱۵ اسلاید ویژه ارائه کلاسی درس اصول تنظیم و کنترل بودجه رشته حسابداری در مقطع کارشناسی  این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان” کنترل بودجه ” می باشد که در حجم ۱۵ اسلاید همراه با توضیحات کامل تهیه شده است …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت هدفهای حسابداری مالی

پاورپوینت هدفهای حسابداری مالی توضیحات: پاورپوینت “هدفهای حسابداری مالی”، در حجم ۲۴ اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل. این فایل می تواند به عنوان ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد.  بخشهای عمده این فایل شامل: شرحی از تئوری بنیانی حسابداری  اهداف …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل جزوه حسابداری مالیاتی پیام نور

جزوه حسابداری مالیاتی پیام نور توضیحات: جزوه خلاصه کتاب حسابداری مالیاتی، در قالب فایل pdf و در حجم ۲۳ صفحه، همراه با مسائل پرتکرار فصول مختلف با پاسخ های تشریحی و نمونه سوالات امتحانی ادوار گذشته دانشگاه پیام نور با پاسخ نامه کلیدی، مناسب برای دانشجویان رشته حسابداری دانشگاه پیام …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت روش های تنظیم بودجه

پاورپوینت روش های تنظیم بودجه توضیحات: پاورپوینت ” روش های تنظیم بودجه “ در حجم ۱۵ اسلاید ویژه ارائه کلاسی درس اصول تنظیم و کنترل بودجه رشته حسابداری در مقطع کارشناسی  این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان” روش های تنظیم بودجه ” می باشد که در حجم ۱۵ اسلاید همراه …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل تحقیق تأثیر مالیات بر ارزش افزوده روی اقتصاد ایران

تحقیق تأثیر مالیات بر ارزش افزوده روی اقتصاد ایران توضیحات: تحقیق حسابداری با موضوع بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده روی اقتصاد ایران، در قالب فایل word و در حجم ۶۷ صفحه.  بخشی از متن: ماليات؛ از منابع مهم درآمد دولتها است. ثبات و تداوم وصول ماليات موجب ثبات در …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل تحقیق شرکت های سهامی، قوانین تأسیس، انتشار سهام، پذیره نویسی

تحقیق شرکت های سهامی، قوانین تأسیس، انتشار سهام، پذیره نویسی عنوان: تحقیق جامع و کامل شرکت های سهامی ،قوانین تأسیس،انتشار سهام، پذیره نویسی، بورس و فرا بورس و انحلال شرکت هادسته: ، مدیریت مالی و حسابداری (ویژه درسهای سمینار در مسائل مالی،تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری) …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل مقایسه صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ شرکت پتروشیمی فجر با نماد بفجر با شرکت پتروشیمی زاگرس با نماد زاگرس

مقایسه صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ شرکت پتروشیمی فجر با نماد بفجر با شرکت پتروشیمی زاگرس با نماد زاگرس توضیحات: تحقیق رشته حسابداری با موضوع مقایسه صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ شرکت پتروشیمی فجر با نماد بفجر با شرکت پتروشیمی زاگرس با نماد زاگرس، در قالب فایل Word و در حجم ۷۳ صفحه. …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت مدیریت پورتفولیو (پورتفوی)

پاورپوینت مدیریت پورتفولیو (پورتفوی) توضیحات: پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان “ مدیریت پورتفولیو (پورتفوی) “، در حجم ۴۳ اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل. این فایل  می تواند به عنوان ارائه کلاسی (کنفرانس) درس های تصمیم گیری در مسائل مالی ، مدیریت سرمایه گذاری و سمینار در مسائل مالی رشته …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت تصویب بودجه

پاورپوینت تصویب بودجه توضیحات: پاورپوینت ” تصویب بودجه ” در حجم ۱۷ اسلاید ویژه ارائه کلاسی درس اصول تنظیم و کنترل بودجه رشته حسابداری در مقطع کارشناسی  این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان” تصویب بودجه ” می باشد که در حجم ۱۷ اسلاید همراه با توضیحات کامل تهیه شده است …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت کناره گیری یا فوت و خروج شریک در شرکتهای تضامنی (همراه با مثالهای تشریحی)

پاورپوینت کناره گیری یا فوت و خروج شریک در شرکتهای تضامنی (همراه با مثالهای تشریحی) توضیحات:پاورپوینت کناره گیری یا فوت و خروج شریک در شرکتهای تضامنی (همراه با مثالهای تشریحی)  (قابل ویرایش)، درحجم ۸۸ اسلاید. این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان” کناره گیری یا فوت وخروج شریک در شرکتهای تضامنی …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل روش‌های تأمین مالی و تأثیر هر یک از آنها بر ثروت سهامداران

روش‌های تأمین مالی و تأثیر هر یک از آنها بر ثروت سهامداران توضیحات: دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان ” روش‌های تأمین مالی و  تأثیر هر یک از آنها بر ثروت سهامداران “، در حجم ۷۸ اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل، ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل تحقیق جامع و کامل شیوه‌های تأمین مالی در ایران

تحقیق جامع و کامل شیوه‌های تأمین مالی در ایران توضیحات: تحقیق جامع و کامل با عنوان ” شیوه‌های تأمین مالی در ایران “، در قالب فایل word و در حجم ۲۷ صفحه. این فایل میتواند به عنوان کار تحقیقی درسهای مدیریت سرمایه گذاری، سمینار در مسائل مالی و تصمیم گیری در …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت بودجه، اقتصاد و مدیریت

پاورپوینت بودجه، اقتصاد و مدیریت توضیحات: پاورپوینت ” بودجه، اقتصاد و مدیریت “، در حجم ۲۴ اسلاید ویژه ارائه کلاسی درس اصول تنظیم و کنترل بودجه رشته حسابداری در مقطع کارشناسی. این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان” بودجه، اقتصاد و مدیریت ” می باشد که در حجم ۲۴ اسلاید همراه …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت تهیه، تنظیم و پیشنهاد بودجه

پاورپوینت تهیه، تنظیم و پیشنهاد بودجه عنوان: پاورپوینت تهیه، تنظیم و پیشنهاد بودجه فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)تعداد اسلاید: ۱۵ اسلایددسته: حسابداریاین فایل شامل پاورپوینتی با عنوان” تهیه، تنظیم و پیشنهاد بودجه ” می باشد که در حجم ۱۵ اسلاید همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل تحقیق استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی

تحقیق استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی عنوان: تحقیق استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر زیان دیده در فقه و حقوق ایراندسته: حقوقفرمت: ورد (قابل ویرایش)تعداد صفحات: ۴۴ صفحهاین فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان ” استناد به مسئولیت قهری با …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت کلیات بازار ارز

پاورپوینت کلیات بازار ارز عنوان: پاورپوینت کلیات بازار ارز فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)تعداد اسلاید: ۱۸ اسلایددسته: مدیریت- حسابداری- اقتصاداین فایل شامل پاورپوینتی با عنوان “کلیات بازار ارز ” می باشد که در حجم ۱۸ اسلاید همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی درس …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت انجمن ارتباط مالي بين بانکي بين‌المللي (SWIFT)

پاورپوینت انجمن ارتباط مالي بين بانکي بين‌المللي (SWIFT) توضیحات: پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان ” انجمن ارتباط مالي بين بانکي بين‌المللي  (SWIFT)”، در حجم ۳۳ اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل. این فایل می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی، مدیریت سرمایه گذاری، سمینار در …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت حسابداری اجتماعی

پاورپوینت حسابداری اجتماعی توضیحات:پاورپوینت حسابداری اجتماعی، در حجم ۲۵ اسلاید همراه با توضیحات کامل. این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان ” حسابداری اجتماعی ” می باشد که در حجم ۲۵ اسلاید همراه با توضیحات کامل تهیه شده و می تواند به عنوان ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت استاندارد حسابداری فعالیتهای کشاورزی

پاورپوینت استاندارد حسابداری فعالیتهای کشاورزی توضیحات: پاورپوینت ” استاندارد حسابداری فعالیتهای کشاورزی” در حجم ۱۵ اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل شامل مقدمه، تاریخچه، دلايل‌ تدوين‌ استاندارد حسابداري‌ فعاليتهاي‌ كشاورزي‌، دامنه‌ كاربرد، تعاریف  مرتبط با کشاورزی، افشـا در ترازنامه و صورت سود و زیان، افشـا در صورتهای مالی  این …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل یک سیستم اطلاعات برای مدیریت مواد پایدار با حسابداری جریان مواد و تجزیه و تحلیل ورودی – خروجی ضایعات

یک سیستم اطلاعات برای مدیریت مواد پایدار با حسابداری جریان مواد و تجزیه و تحلیل ورودی – خروجی ضایعات مدیریت مواد پایدار بر پویایی مواد در فعالیت های اقتصادی و زیست محیطی برای بهینه سازی راندمان مصرف و کاهش اثرات زیست محیطی، تمرکز کرده است. سیستم اطلاعات مبتنی بر وب …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل یک سیستم اطلاعات برای مدیریت مواد پایدار با حسابداری جریان مواد و تجزیه و تحلیل ورودی خروجی – ضایعات

یک سیستم اطلاعات برای مدیریت مواد پایدار با حسابداری جریان مواد و تجزیه و تحلیل ورودی خروجی – ضایعات توضیحات:مقاله ترجمه شده یک سیستم اطلاعات برای مدیریت مواد پایدار با حسابداری جریان مواد و تجزیه و تحلیل ورودی خروجی – ضایعات، در قالب فایل pdf و در حجم ۲۳ صفحه، …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل دادهای آماری شرکتهای موجود در بازار فرابورس ایران از سال ۹۲ الی ۹۵

دادهای آماری شرکتهای موجود در بازار فرابورس ایران از سال ۹۲ الی ۹۵ توضیحات: اکسل دادهای آماری شرکتهای موجود در بازار فرابورس ایران برای بازه ۴ ساله سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵ این فایل شامل اکسل دادهای آماری شرکتهای موجود در بازار فرابورس ایران برای بازه ۴ ساله سالهای ۱۳۹۲ الی …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت سیکل بودجه و نقش آفرینان بودجه ای

پاورپوینت سیکل بودجه و نقش آفرینان بودجه ای توضیحات: پاورپوینت سیکل بودجه و نقش آفرینان بودجه ای، در حجم ۲۱ اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس اصول تنظیم و کنترل بودجه رشته حسابداری در مقطع کارشناسی. این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان” سیکل بودجه و …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل بررسی تأثیر حق بیمه‌ی دریافتی شرکت‌های بیمه بر میزان سرمایه‌گذاری آن‌ها در بازار مالی

بررسی تأثیر حق بیمه‌ی دریافتی شرکت‌های بیمه بر میزان سرمایه‌گذاری آن‌ها در بازار مالی توضیحات:مقاله ترجمه شده بررسی تأثیر حق بیمه‌ی دریافتی شرکت‌های بیمه بر میزان سرمایه‌گذاری آن‌ها در بازار مالی (با تاکید بر بیمه عمر)، در قالب فایل pdf، همراه با مقاله انگلیسی زبان اصلی مربوط به سال 2015. عنوان اصلی …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت (اسلاید) نقد شوندگی در بازارهای مالی

پاورپوینت (اسلاید) نقد شوندگی در بازارهای مالی توضیحات: پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان “نقد شوندگی در بازارهای مالی”، در حجم ۲۶ اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل. این فایل در زمینه ” نقد شوندگی در بازارهای مالی ” می باشد که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درسهای تصمیم …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت شرکت های سهامی، قوانین تأسیس، انتشار سهام، پذیره نویسی، بورس و فرا بورس و انحلال شرکت ها

پاورپوینت شرکت های سهامی، قوانین تأسیس، انتشار سهام، پذیره نویسی، بورس و فرا بورس و انحلال شرکت ها عنوان: پاورپوینت شرکت های سهامی، قوانین تأسیس، انتشار سهام، پذیره نویسی، بورس و فرا بورس و انحلال شرکت هادسته: حسابداری- مدیریت مالی (ویژه ارائه کلاسی درس تصمیم گیری در مسائل مالی- مدیریت …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل تحقیق جامع و کامل ماهیت اوراق قرضه

تحقیق جامع و کامل ماهیت اوراق قرضه توضیحات:تحقیق جامع و کامل با عنوان ماهیت اوراق قرضه، در حجم ۴۳ صفحه با فرمت word ویژه ارائه تحقیق رشته های حسابداری- مدیرت مالی و حقوق. این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان ” ماهیت اوراق قرضه ” می باشد که …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت (اسلاید) شیوه‌های تأمین مالی در ایران

پاورپوینت (اسلاید) شیوه‌های تأمین مالی در ایران توضیحات: پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان ” شیوه‌های تأمین مالی در ایران” در حجم ۶۱ اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل.   این فایل در زمینه ” شیوه‌های تأمین مالی در ایران” می باشد که می تواند به عنوان ارائه کلاسی (کنفرانس) …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل تحقیق آموزش تنظیم اسناد مالی به مدیران مدارس

تحقیق آموزش تنظیم اسناد مالی به مدیران مدارس تحقیق آموزش تنظیم اسناد مالی به مدیران مدارس مقدمه مديران امروزي در هر سنخ از مديريت كه شاغلند يا افرادي كه در آينده يكي از سمت هاي سطح مختلف مديريتي را احراز مي نمايند. بايد به توانمندي هاي مربوط مجهز باشند تا …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل گزارش کارآموزی حسابداری هتل

گزارش کارآموزی حسابداری هتل گزارش کارآموزی حسابداری هتل گزارش کارآموزی شامل : برآورد هزينه ها و سرمايه گذاري بخشی از مطالب : ميدان رضوان جنب فضاي سبز خيابان حافظ روبروي سالن ورزشي سرپوشيده در دست احداث به مساحت ۱۰۷۲ مترمربع داراي ابعادي به قرار ۲۱ متر غرباً جنوباً ۳۹ متر …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل گزارش کارآموزی حسابداری دولتی

گزارش کارآموزی حسابداری دولتی گزارش کارآموزی حسابداری دولتی مقدمه: در چند دهه اخير گسترش روش‌ها و تكنيك‌هاي جديد حسابداري درتمامي رشته‌ها و كاربرد آن به صورت كار‌آمد مرهون نوآوري و تحولات بسياري در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي و بازرگاني بوده است، به گونه‌اي كه اين تحولات عظيم منجر به تغيير سيستم …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل گزارش کارآموزی اعتبارات رشته حسابداری

گزارش کارآموزی اعتبارات رشته حسابداری گزارش کارآموزی اعتبارات رشته حسابداری مقدمه : تعريف اعتبارات : اعتبار يا credit در معناي اعم كلمه حاكي از «اعتماد داشتن» و «اطمينان كردن» است؛ لكن در معناي اخص بشكل اعطاء وام تظاهر ميكند و بشكل وامي درميايد كه يكنفر به ديگري ميدهد و وام …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل گزارش کارآموزی حسابداری شرکت سیم و کابل

گزارش کارآموزی حسابداری شرکت سیم و کابل گزارش کارآموزی حسابداری شرکت سیم و کابل گزارش مقایسه ای یافته های علمی دوره کاردانی با کار عملی در شرکت سیم و کابل ابهرفهرست مطالب :مقدمهآشنایی کامل با شرکت سیم و کابلبرنامه ریزیمدیریت منابع انسانیسازمانچارت سازمانیگروه های شغلینظام پرداختسیستم حسابداریمقایسه و تجزیه و …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل گزارش کارآموزی حسابداری شرکت ریسندگی

گزارش کارآموزی حسابداری شرکت ریسندگی گزارش کارآموزی حسابداری شرکت ریسندگی مقدمه: فشارهای فزاینده موجود در محیط و آگاهی های  محیطی نیاز به مطالعه تعاملات بین بخش  های اقتصادی با محیط را الزامی کرده است . حسابهای ملی سنتی (تولید ملی خالص یا ناخالص یا داخلی)بر اندازه گیری رشد و عملکرد …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل امور مالی در صنعت برق

امور مالی در صنعت برق  امور مالی در صنعت برق مقدمه:صاحبان سهام ، اعتبار دهندگان ، دولت و سرمايه گذاران بالقوه در جهت تصميم گيري در زمينه هاي خريد ، فروش ، نگهداري سهام ، اعطاي وام ، ارزيابي عملكرد مديران اجرايي و ساير تصميمات مهم اقتصادي به اطلاعات مالي …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل گزارش کارآموزی رشته حسابداری در موسسات فرض الحسنه

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در موسسات فرض الحسنه گزارش کارآموزی رشته حسابداری در موسسات فرض الحسنه فصل اولآشنايي با مكان كارآموزيمقدمات و كلياتقرض الحسنه و قرض الحسنه. از گذشته هاي دور با امانت گذراندن اشياي گرانبها و سپردن وجوه به اشكال ابتدايي آغاز گشت. با توسعه و پيشرفت داد و …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل گزارش کارآموزی رشته حسابداری و رشته مدیریت در بانک صادرات

گزارش کارآموزی رشته حسابداری و رشته مدیریت در بانک صادرات گزارش کارآموزی رشته حسابداری و رشته مدیریت در بانک صادرات۶۰ صفحه word مقدمه:اقتصاد کنونی جهان اقتصاد پولی است . اغلب معاملات و مبادلات با پول صورت می پذيرد . پول در فعاليتهای اقتصادی نقش بسيار تعين کننده ای دارد .بدون …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ و حسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌

صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ و حسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌ دانلود صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ و حسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌۳۲ صفحه وورد مقدمـه‌ فرايند تدوين‌ استانداردهاي‌ حسابداري، فرايندي‌ مستمر و پوياست‌ كه‌ در واكنش‌ به‌ تغيير شرايط‌ و تحولات‌ محيط‌ داخلي‌ و بين‌المللي‌ و با هدف ارتقاي شفافيت گزارشگري …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل گزارش کارآموزی در بانک رفاه

گزارش کارآموزی در بانک رفاه گزارش کارآموزی در بانک رفاه۸۵ صفحه وورد تاريخچة بانك رفاه كارگران:بانك رفاه در خرداد ماه سال ۱۳۳۹ به ثبت رسيد و در سال ۱۳۳۹ با پنج شعبه شروع به كار كرد از جمله شعبه مركزي، شعبه راه‌آهن،‌ شعبه دخانيات، شعبه تبريز و شعبه قائم‌شهر. بعدها …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پاورپوینت بررسی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در حسابداری مدیریت

پاورپوینت بررسی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در حسابداری مدیریت پاورپوینت بررسی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در حسابداری مدیریت و ملاحظات آن چکیده:ابتدا مکانیزم سیستم همراه با ذکر مثال های عددی تشریح می گردد تا تفاوت های مهم آن با چارچوب سنتی تخصیص هزینه ها مشخص شود. …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل سیستم حسابداری شرکت نفت مسجدسلیمان

سیستم حسابداری شرکت نفت مسجدسلیمان سیستم حسابداری شرکت نفت مسجدسلیمانفرمت فایل : ورد با قابلیت ویرایشتعداد صفحات : ۸۴ به دنبال اعطای امتیاز استخراج و بهره برداری از نفت سراسر ایران( به غیر از ۵ استان شمالی) در سال ۱۲۸۰ (هـ. ش) از سوی مظفرالدین شاه قاجار به ویلیام ناكس …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی خوشه امور مالی به همراه پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی خوشه امور مالی به همراه پاسخنامه بهترین مجموعه سوالات استخدامی جهت آشنایی با سوالات استخدام دستگاه های اجرایی کشور.نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی کشور خوشه امور مالی شامل دروس:۱- اصول حسابداری ۱۶۰ سوال به همراه پاسخنامه۲- حسابداری دولتی ۲۱۰ سوال به همراه پاسخنامه۳- …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل بررسي وضعيت بانكهاي خصوصي در ايران

بررسي وضعيت بانكهاي خصوصي در ايران بررسی وضعيت بانكهای خصوصی در ايران   عنوان فصلها :  فصل اول : آشنايي با بانكداري فصل دوم : بررسي جنبه هاي گوناگون خصوصي سازي فصل سوم : آشنايي با فرآيند خصوصي سازي فصل چهارم : نتايج خصوصي سازي و ديدگاه مردمي فصل پنجم …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پروژه حسابداری كارخانه توليد شكلات فرمند

پروژه حسابداری كارخانه توليد شكلات فرمند پروژه حسابداری كارخانه توليد شكلات فرمند۸۸ صفحه وورد «تعريف حسابها»۱ـ دارايي ها:داراييها منابع اقتصادي هستند كه براي بلند مدت به وسيله شخصيت حسابداري كنترل مي‌شود و بهاي تمام شده آن در زمان تحصيل به طور عيني يا واقعي قابل اندازه گيري است:اقلام هنگامي منبع …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شبکه بهداشت و درمان

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شبکه بهداشت و درمان گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شبکه بهداشت و درمان در اين واحد سعي شده تا واحدهاي نظري پاس شده توسط کارآموز دانشجويان را بطور عملي بهتر بياموزد و بتواند يادگيريهاي خويش را افزايش دهد .فهرست مطالب :فصل اول۱-۱ موسسات خدماتي ۲-۱ …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل گزارش کارآموزی اداره ثبت اسناد و املاک

گزارش کارآموزی اداره ثبت اسناد و املاک گزارش کارآموزی اداره ثبت اسناد و املاک مقدمه : حقــوق ثبت در راستای انجام وظایف و مأموریتهای خود دو رسالت یا هدف عمده و اساسی را دنبـــال می نماید که عبارتند از: به عبارتی: رسالت یا هدف حقوق ثبت عبارتست از: تثبیت مالکیت …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل بررسي نظام پاسخگوئي مبتني بر عملکرد در بيمارستان حضرت رسول

بررسي نظام پاسخگوئي مبتني بر عملکرد در بيمارستان حضرت رسول چکيده مقدمه: روزبروز دولتهای جهان جهت فراهم کردن خدمات بهداشت-درمان بطور مؤثر، کارا و کافي با فشارهاي زيادي روبرو مي شوند. تحولات و کوشش­هاي توانمندسازي در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه روشهاي مشابهي را براي رسيدن به نظامهاي …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پایان نامه حسابداری دولتی

پایان نامه حسابداری دولتی پایان نامه حسابداری دولتی فصل اول: حسابداري دولتي تعريف حسابداري: حسابداري به انحناء گوناگون تعريف شده است.  كامل ترين تعريف فن حسابداري به شرح زير است:    حسابداري عبارت است از فن ثبت، طبقه بندي و تلخيص فعاليت هاي  مالي يك مؤسسه در قالب اعداد قابل …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پایان نامه طراحي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت(ABC) براي محاسبه بهاي تمام شده آموزش دانشجويان

پایان نامه طراحي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت(ABC) براي محاسبه بهاي تمام شده آموزش دانشجويان پایان نامه طراحي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC براي محاسبه بهاي تمام شده آموزش دانشجويان مقدمهاهميت اين امر براي واحدهاي خدماتي و خصوصا آموزشي با توجه به اينكه درجه تنوع و تغييرات …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل مقاله بررسی نقش های مهم سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC در حسابداری مدیریت

مقاله بررسی نقش های مهم سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC در حسابداری مدیریت چکیده: ابتدا مکانیزم سیستم همراه با ذکر مثال های عددی تشریح می گردد تا تفاوت های مهم آن با چارچوب سنتی تخصیص هزینه ها مشخص شود. سپس،‌ کاربردهای عملی آن در واحدهای صنعتی، خدماتی و …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل شرکت های سهامی عام و خاص و مقایسه آنها

شرکت های سهامی عام و خاص و مقایسه آنها شرکت های سهامی عام و خاص و مقایسه آنها۴۹ صفحه ورد مشخصات شرکت سهامی خاصمشخصات شرکت سهامی خاص عبارت است از :۱٫ در نام شرکت قبل از اسم شرکت یا بعد از آن کلمه خاص باید اضافه شود و این کلمه …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل پایان نامه بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزيابي تداوم

پایان نامه بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزيابي تداوم پایان نامه بررسی معيارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزيابی تداوم چکیده تحقیق: صورتهای مالی باید وضعیت این بنگاهها را به نحو روشنی مشحص نماید .حسابرسبه عنوان مستقل بر کیفیت این اطلاعات نظارت دارد . تحقیق حاضر با رعایت روش تحقیق …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل بانكداري الكترونيكي در ايران

بانكداري الكترونيكي در ايران بانكداري الكترونيكي در ايران بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، بازرگاني تاثيرات شگرف اين پديده را بيش از پيش نمايان ساخته است. مزاياي فراوان اقتصادي كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگاني شامل صرفه‌جويي هزينه مبادلاتي، افزايش بهره‌وري بنگاه و صنعت، …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غذایی

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غذایی گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غذایی مقدمه : توليدات شركت را محصولات غذايي و سبزيجات منجمد تشكيل مي دهد كه در بسته بنديهائي به صورت قوطي، شيشه و يا پلاستيك عرضه مي گردد. اين محصولات در حال حاضر شامل كنسرو (ماهي تن، …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل گزارش كارآموزی رشته حسابداري در بيمارستان شهيد رجايي كرج

گزارش كارآموزی رشته حسابداري در بيمارستان شهيد رجايي كرج گزارش كارآموزی رشته حسابداري در بيمارستان شهيد رجايي كرج۸۴ صفحه وورد تاريخچه: بيمارستان شهيد محمد علي ‌رجايي با اهدا‌‌ي زمين وبنا توسط مرحوم يدالله دهستاني وبا مالكيت دولتي از سال ۱۳۴۵درحصارك كرج به صورت درمانگاه شروع به كارنموده است. از سال …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل گزارش کارآموزی در اداره کار تعاون و رفاه امور اجتماعی

گزارش کارآموزی در اداره کار تعاون و رفاه امور اجتماعی گزارش کارآموزی در اداره کار تعاون و رفاه امور اجتماعی۲۷ صفحه ورد مقدمهطبقه بندی و ارزشیابی مشاغل روشی است که در آن به تجزیه و تحلیل تمامی عوامل موثر کار با هم ( یکجا ) می پردازیم این عوامل عبارتند …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل براورد پتانسيل‌هاي صادراتي با استفاده از تقريب مدل TradeSim

براورد پتانسيل‌هاي صادراتي با استفاده از تقريب مدل TradeSim براورد پتانسيل‌هاي صادراتي با استفاده از تقريب مدل TradeSim چكيده به گونه‌اي كه حداكثر پتانسيل‌هاي تجاري دو كشور مورد شناسايي قرار گرفته و در راستاي انتفاع هر دو طرف از تجارت دو جانبه بخش‌ها و‌كالاهاي تجاري اولويت‌دار تعيين گردد.از آنجا كه كشور …

ادامه نوشته »

کاملترین فایل گزارش کارآموزی رشته حسابداری در سازمان جهاد کشاورزی

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در سازمان جهاد کشاورزی گزارش کارآموزی رشته حسابداری در سازمان جهاد کشاورزی امورمالی سازمان جهاد کشاورزی ازچند قسمت داخلی تشکیل شده است: ۱-ممیزی ۲-اموال ۳-اعتبارات ۴-صدور چک ۵-سند رسمی ۶-قراردادها ۷-انبارها وغیره………می باشد. سیستم کاری به این صورت است که سازمان برنامه وبودجه وزارت کشور بودجه …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت بررسی شیوه‌های تأمین مالی در ایران

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت بررسی شیوه‌های تأمین مالی در ایران “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت بررسی شیوه‌های تأمین مالی در ایران شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت نقد شوندگی در بازارهای مالی

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت نقد شوندگی در بازارهای مالی “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت نقد شوندگی در بازارهای مالی شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی کلید آبی …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت بررسی روش‌های تأمین مالی و تأثیر هر یک از آنها بر ثروت سهامداران

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت بررسی روش‌های تأمین مالی و تأثیر هر یک از آنها بر ثروت سهامداران “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت بررسی روش‌های تأمین مالی و تأثیر هر یک از آنها بر ثروت سهامداران شما را در رسیدن …

ادامه نوشته »

مشاهده نرم افزار خیاطی راحت ورژن ۹٫۰۰

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده نرم افزار خیاطی راحت ورژن ۹٫۰۰ “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده نرم افزار خیاطی راحت ورژن ۹٫۰۰ شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی کلید آبی …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت انجمن ارتباط مالی بین بانکی بین‌المللی (SWIFT )

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت انجمن ارتباط مالی بین بانکی بین‌المللی (SWIFT ) “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت انجمن ارتباط مالی بین بانکی بین‌المللی (SWIFT ) شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای مشاهده توضیحات بیشتر و …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت بررسی مدیریت پورتفولیو(پورتفوی)

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت بررسی مدیریت پورتفولیو(پورتفوی) “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت بررسی مدیریت پورتفولیو(پورتفوی) شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند. برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود این فایل روی کلید آبی رنگ زیر کلیک نمایید …

ادامه نوشته »

مشاهده پاورپوینت بررسی شرکت های سهامی، قوانین تأسیس، انتشار سهام، پذیره نویسی، بورس و فرا بورس و انحلال شرکت ها

با سلام خدمت شما هموطن ، محقق گرامی،شما با جستجوی “مشاهده پاورپوینت بررسی شرکت های سهامی، قوانین تأسیس، انتشار سهام، پذیره نویسی، بورس و فرا بورس و انحلال شرکت ها “وارد این صفحه شده اید. امیدواریم مشاهده پاورپوینت بررسی شرکت های سهامی، قوانین تأسیس، انتشار سهام، پذیره نویسی، بورس و …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی

بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی تحقیق حاضر با عنوان بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم از طریق کاربرد مدل اولسون  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها

بررسی مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها تحقیق حاضر با عنوان بررسی مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن ها  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۱۰۷ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن

قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن تحقیق حاضر با عنوانقابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی  بر اساس مدل آلتمن از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۱۰۳ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی رابطه بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی (قابل اتکاء بودن و به موقع بودن) و هموارسازی سود در شرک

بررسی رابطه بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی (قابل اتکاء بودن و به موقع بودن) و هموارسازی سود در شرک تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین سطح  افشای کامل اطلاعات مالی (قابل اتکاء بودن و به موقع بودن) و هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس  از سری …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی تجارت الکترونیک

بررسی تجارت الکترونیک تحقیق حاضر با عنوان بررسی تجارت الکترونیک  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۴۹ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد. =================================================================================== تمامی فایل های …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی اهمیت تقسيم سود سهام در بازار رو به ركود

بررسی اهمیت تقسيم سود سهام در بازار رو به ركود تحقیق حاضر با عنوان بررسی اهمیت تقسيم سود سهام در بازار رو به ركود  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۱۰۳ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی رابطه بین دوره گردش عملیات و سلامت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

بررسی رابطه بین دوره گردش عملیات و سلامت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین دوره گردش عملیات و سلامت مالی در شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت ها

بررسی تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت ها تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت ها  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۱۰۵ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی رابطه بین پیش بینی سود مدیریت ،عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام شواهدی از بورس

بررسی رابطه بین پیش بینی سود مدیریت ،عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام شواهدی از بورس تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین پیش بینی سود مدیریت ،عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی رابطه ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

بررسی رابطه ریسک شرکت و نوسانات سود جامع تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۲۰۷صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی (تخصص، دوره تصدی‌گری، اندازه حسابرسی) بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی

بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی (تخصص، دوره تصدی‌گری، اندازه حسابرسی) بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی (تخصص، دوره تصدی‌گری، اندازه حسابرسی) بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۱۰۲ صفحه با فرمت Word (قابل …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته

بررسی ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته تحقیق حاضر با عنوان بررسی ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۴۹صفحه با فرمت Word (قابل …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس تحقیق حاضر با عنوان بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۱۰۶ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس

بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران  از سری تحقیق های …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها

بررسی رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۹۶ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه

بررسی تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه تحقیق حاضر با عنوان بررسی تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۱۲۹صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس

مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس تحقیق حاضر با عنوان مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در  گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۱۰۰ صفحه با …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس

بررسی تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی ارتباط بین محافظه کاری و روشهای تامین مالی

بررسی ارتباط بین محافظه کاری و روشهای تامین مالی تحقیق حاضر با عنوان بررسی ارتباط بین محافظه کاری و روشهای تامین مالی  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۸۸ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و شناسايي ضرورت بازنگری جایگاه سیستم های اطلاعاتی حسابداری

شناسايي ضرورت بازنگری جایگاه سیستم های اطلاعاتی حسابداری تحقیق حاضر با عنوان شناسايي ضرورت بازنگری جایگاه سیستم های اطلاعاتی حسابداری از منظر تهیه کنندگان، حسابرسان و مدیران واحدهای اقتصادی از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۹۰ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسي ارتباط بين اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلي

بررسي ارتباط بين اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلي تحقیق حاضر با عنوان بررسي ارتباط بين اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلي از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۱۲۰ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی

بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی تحقیق حاضر با عنوان بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۹۸ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس

بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس حقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظر حسابرس از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۱۴۲ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسي رابطه بین جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکتها

بررسي رابطه بین جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکتها تحقیق حاضر با عنوان بررسي رابطه بین جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکتها از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۹۱صفحه با فرمت Word …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس

بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس تحقیق حاضر با عنوان بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۱۰۰ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی رابطه تمركز مالكيت،عملكرد شركت و سياست تقسيم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذايي

بررسی رابطه تمركز مالكيت،عملكرد شركت و سياست تقسيم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذايي تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه تمركز مالكيت،عملكرد شركت و سياست تقسيم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذايي  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۲۲ صفحه با …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۱۵۸ صفحه با فرمت Word …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسي رابطه بين حجم معاملات سهام و تغيير قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس

بررسي رابطه بين حجم معاملات سهام و تغيير قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس تحقیق حاضر با عنوان بررسي رابطه بين حجم معاملات سهام و تغيير قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۱۶۱ صفحه با …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسي رابطه اعلان تعديل سود پيش بيني شده هرسهم با قيمت سهام و حجم معاملات

بررسي رابطه اعلان تعديل سود پيش بيني شده هرسهم با قيمت سهام و حجم معاملات تحقیق حاضر با عنوان  بررسي رابطه اعلان تعديل سود پيش بيني شده هرسهم با قيمت سهام و حجم معاملات   از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۱۵۳صفحه با فرمت Word (قابل …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی تجزیه وتحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی

بررسی تجزیه وتحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی تحقیق حاضر با عنوان بررسی تجزیه وتحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۹۸ صفحه با فرمت Word …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی

بررسی تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  از سری تحقیق های …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی رابطه ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) در شرکتها

بررسی رابطه ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) در شرکتها تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته

بررسی ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته تحقیق حاضر با عنوان بررسی ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۴۹ صفحه با فرمت Word …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی رابطه به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران

بررسی رابطه به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی تاثیر فرصت های رشد برحساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

بررسی تاثیر فرصت های رشد برحساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تحقیق حاضر با عنوان بررسی بررسی تاثیر فرصت های رشد برحسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس   از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی امکان سنجی پیاده سازی ارزیابی متوازن در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان

بررسی امکان سنجی پیاده سازی ارزیابی متوازن در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان تحقیق حاضر با عنوان بررسی امکان سنجی پیاده سازی ارزیابی متوازن در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۱۱۴ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت های پذیرفته شده بورس

بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت های پذیرفته شده بورس تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت های پذیرفته شده بورس از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحقیق حاضر با عنوان بررسی سود مندی سود تقسیمی در تبین  بازدهی سهام  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۱۵۳ …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه

بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۹۹ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی تاثیر سیستم های حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی

بررسی تاثیر سیستم های حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر سیستم های حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۱۰۲ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی تعیین رابطه بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس

بررسی تعیین رابطه بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تحقیق حاضر با عنوان بررسی تعیین رابطه بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۱۴۸ صفحه با …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۱۳۸ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسي تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی

بررسي تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی تحقیق حاضر با عنوان بررسي تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۱۱۸ صفحه با …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت

بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت تحقیق حاضر با عنوان بررسی اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه ها  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۱۳۹ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی تاثیر ساختارمالکیت بررابطه بین جریان نقدآزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس

بررسی تاثیر ساختارمالکیت بررابطه بین جریان نقدآزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر ساختارمالکیت بررابطه بین جریان نقدآزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۱۱۱ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت تحقیق حاضر با عنوان بررسي و مقايسه محتواي اطلاعاتي كيفيت سود طي مراحل چرخه عمر شركت ها  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در  93 صفحه و با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی تأثير سودآوري و پراكندگي مالكيت بر ميزان افشاي اختياري

بررسی تأثير سودآوري و پراكندگي مالكيت بر ميزان افشاي اختياري تحقیق حاضر با عنوان بررسی تأثير سودآوري و پراكندگي مالكيت بر ميزان افشاي اختياري از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۱۲۷ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت P/E جهت تعیین قیمت سهام شرکت های صنایع غذایی و دارویی

ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت P/E جهت تعیین قیمت سهام شرکت های صنایع غذایی و دارویی تحقیق حاضر با عنوان ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت P/E جهت تعیین قیمت سهام شرکت های صنایع غذایی و دارویی  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

بررسی تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تحقیق حاضر با عنوان تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۲۵۹ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس

بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس تحقیق حاضر با عنوان بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۱۵۲ صفحه …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسي تأثير عوامل رضايت مندي بيمه شدگان بر درآمد شركت هاي بيمه مكمل درمان

بررسي تأثير عوامل رضايت مندي بيمه شدگان بر درآمد شركت هاي بيمه مكمل درمان تحقیق حاضر با عنوان بررسي تأثير عوامل رضايت مندي بيمه شدگان بر درآمد شركت هاي بيمه مكمل درمان از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۱۷۴ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان

بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان تحقیق حاضر با عنوان بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۱۱۳صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه درگردش شرکتهای بورس

بررسی تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه درگردش شرکتهای بورس تحقیق حاضر با عنوانبررسی تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه درگردش شرکتهای بورس از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۱۳۹ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی ارتباط بین کیفیت سود با متغیر های سه گانه فروش ، داراییها وبدهی ها در بازار سرمایه

بررسی ارتباط بین کیفیت سود با متغیر های سه گانه فروش ، داراییها وبدهی ها در بازار سرمایه تحقیق حاضر با عنوان بررسی ارتباط بین کیفیت سود با متغیر های سه گانه فروش ، داراییها وبدهی ها در بازار سرمایه  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه و بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی

بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی تحقیق حاضر با عنوان بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی  مشتریان مجتمع توریستی رفاهی   از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در ۱۳۷ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این …

ادامه نوشته »